Turcja jest jedną z dwudziestu największych gospodarek świata, na co wpływ ma głównie wielkość tego kraju. PKB na głowę mieszkańca wynosi około 9 tys. dolarów. Od czasów przejęcia rządów przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju i poradzenia sobie z kryzysem finansowym z roku 2001 Turcja znajduje się w fazie wyjątkowo dynamicznego wzrostu gospodarczego.

Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki Turcji jest turystyka. W 2015 roku Turcja była szóstym państwem na świecie pod względem liczby przyjazdów; kraj ten odwiedziło 39,478 mln turystów (0,8% mniej niż w roku poprzednim), generując dla niego przychody na poziomie ponad 26,616 mld dolarów.

Najwięcej turystów przyjeżdża z Niemiec, Rosji, Holandii, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Polski. Główne ośrodki turystyczne to: kurorty nad wybrzeżem Morza Egejskiego (Bodrum, Fethiye, Kuşadası) i Morza Śródziemnego (Antalya, Alanya, Side), a także Stambuł i Kapadocja oraz zabytki kultury antycznej: Troja, Milet, Efez, Hierapolis, Pergamon, Izmir, Aspendos i inne. Coraz popularniejsze stają się również kurorty górskie.

Turcja jest jednym z 6 całkowicie samowystarczalnych pod względem żywnościowym krajów świata. Rolnictwo wytwarza ok. 10% produktu krajowego brutto Turcji. Zatrudnienie w tym sektorze znajduje około 1/3 siły roboczej. W Turcji istnieje ponad 5 milionów gospodarstw rolnych. Jedynie 6% z nich ma powierzchnię większą od 20 ha. Turcja jest jednym z pięciu największych producentów: bawełny, soczewicy, cebuli, buraków cukrowych, tytoniu, pomidorów, arbuzów, jabłek, winogron, orzeszków pistacjowych, orzechów włoskich, oliwek oraz owczego mleka. Jest zarazem największym na świecie wytwórcą orzechów laskowych, moreli i fig. Obecnie sektor rolniczy wspierany jest przez rząd przy pomocy takich samych instrumentów, jakimi posługuje się Unia Europejska. Skala wsparcia jest również porównywalna.

Funkcjonujący w Turcji model ekonomiczny oparty jest na gospodarce wolnorynkowej z silną rolą państwa. Podstawę stanowią przemysł i usługi. Udział tych ostatnich systematycznie wzrasta. Do najsilniejszych branż w przemyśle należą: motoryzacyjna, petrochemiczna i elektroniczna. W ostatnich latach zdystansowały one tradycyjne sektory tureckiej gospodarki: tekstylny i odzieżowy. W ramach usług dynamicznie rosła turystyka. Rolnictwo ma mniejsze znaczenie, choć nadal generuje ok. 20% miejsc pracy.

Turcja pozostaje w zależna od importowanej ropy i gazu, ale pracuje nad dywersyfikacją kierunków dostaw i podejmuje energiczne kroki w celu zwiększenia wykorzystania krajowych źródeł energii, w tym odnawialnych.

Po tym, jak Turcja doświadczyła kryzysu finansowego w 2001 r., Ankara zaczęła wdrażać głębokie reformy finansowe i budżetowe we współpracy z MFW. Reformy wzmocniły fundamenty gospodarki i zapoczątkowały erę silnego wzrostu (średnio ponad 6% rocznie do 2008 r.) Szeroko zakrojona prywatyzacja zmniejszyła obecność państwa w przemyśle, bankowości, transporcie, energetyce i komunikacji. Dobrze uregulowane rynki finansowe i mocny system bankowy pomogły Turcji przetrwać kryzys finansowy 2008 r. W 2009 r. odnotowano spadek PKB, ale już w 2010 i 2011 r. rósł on w tempie ok. 9%. W ciągu ostatnich dwudziestu lat w Turcji miał miejsce znaczący rozwój gospodarczy, który przyczynił się do wzrostu zatrudnienia i dochodów. Turcja utrzymywała silne ramy polityki makroekonomicznej i fiskalnej, szerzej otworzyła się na handel zagraniczny i finanse, zharmonizowała wiele przepisów ze standardami UE oraz znacznie zwiększyła dostęp do usług publicznych. Jednak rosnące zadłużenie i komplikujące się warunki zewnętrzne grożą zahamowaniem tych pozytywnych tendencji.

Nieudany zamach stanu w lipcu 2015 r. negatywnie odbił się na ogólnej kondycji kraju ujawniając przy tym inne zagrożenie dla gospodarki. Duży deficyt na rachunku bieżącym oznacza, że Turcja ​​musi polegać na napływach inwestycji zewnętrznych w celu finansowania wzrostu, narażając gospodarkę na ryzyko destabilizacji. Inne niepokojące trendy to rosnące bezrobocie, wysoka inflacja oraz głęboka deprecjacja waluty, zwłaszcza po 2017 r. Chociaż dług publiczny pozostaje niski i wynosi około 30% PKB, pożyczki bankowe i korporacyjne wzrosły prawie trzykrotnie w ciągu ostatniej dekady budząc obawy inwestorów o długoterminową stabilność. Między lipcem 2016 r. a marcem 2017 r. główne agencje ratingowe obniżały notowania Turcji, powołując się na obawy dotyczące praworządności i tempa reform gospodarczych. 2019 rok był dla gospodarki tureckiej okresem nierównowagi. Niestabilność makroekonomiczna doprowadziła do spadku zaufania inwestorów i spowolnienia napływu kapitału. Występują również poważne problemy zewnętrzne z powodu osłabienie relacja z kluczowymi partnerami handlowymi, napięć geopolitycznych w regionie, oraz obaw związanych z globalną recesją spowodowaną pandemią Covid-19.

Na początku 2020 roku wydawało się, że Turcja znajduje się na dobrej ścieżce umiarkowanego wzrostu, która miała miejsce po ostrej korekcie makroekonomicznej z 2018 roku. Jednak gospodarczy szok wywołany przez COVID-19 wiosną 2020 r., znacząco osłabił turecką gospodarkę. Najbardziej dotkniętym przez pandemię sektorem była turystyka. Ilość turystów spadła o 72%, co oznacza straty dla gospodarki o około 25 mld USD. Wskazać należy również na utrzymujące się wysokie bezrobocie, rozwijającą się szarą strefę i nielegalne zatrudnienie, szczególnie w grupie ludzi młodych, uchodźców i kobiet. Turecka lira w połowie 2020 roku osiągnęła rekordowe spadki. Jednocześnie kilka razy podniesiono stopy procentowe do 17% pod koniec 2020 roku.

Z kolei rok 2021 był rokiem spadającej waluty, rosnącej inflacji i dużych zmian klimatycznych.  Jednocześnie w 2021 roku gospodarka Turcji odnotowała znaczne ożywienie w porównaniu do 2020 roku, notując wręcz historyczne wzrosty PKB. Jeszcze przed pandemią Turcja balansowała na krawędzi katastrofy finansowej i próbowała odeprzeć recesję. Walczyła z ogromnym długiem, deprecjacją waluty i rosnącą inflacją.

Kryzys pogorszyła niekonwencjonalna polityka gospodarcza. Cenę zapłaciła turecka lira: 1 stycznia 2021 roku kurs lira wynosił 7,4 wobec dolara amerykańskiego. W najniższym punkcie 20 grudnia 2021 roku lira spadła do18,36 do dolara amerykańskiego. Od tego czasu, dzięki wielomiliardowej interwencji rządu, lira nieco się wzmocniła, ale wciąż jest daleko od swojej wartości z początku roku.​​​​​​

Jednocześnie w 2021 roku gospodarka Turcji odnotowała znaczne ożywienie w porównaniu do 2020 roku, kiedy to spowolnienie było spowodowane ograniczeniami związanymi z COVID-19. W 2021 roku w II kw. Produkt krajowy brutto (PKB) odnotował historyczny wzrost o 22% i był to największy roczny wynik od 1999 roku. W trzecim kwartale gospodarka wzrosła o 7,4% rok do roku. Oczekuje się, że Turcja 2021 rok podsumuje z dwucyfrowym wzrostem gospodarczym.