Charakterystyczną cechą Turcji jest istnienie dużej liczby jezior. Największe z nich Van na Wyżynie Armeńskiej ma 3700 km². Jest to średnia powierzchnia, ponieważ w jeziorze z powodu nieregularnych opadów i suszy w okresie letnim następuje zmiana powierzchni i głębokości. Na Wyżynie Anatolijskie znajduje się Tuz o powierzchni 1500 km², bardzo płytkie, o średniej głębokości zaledwie 2 m. Oba wyżej wymienione jeziorami bezodpływowymi i słonymi. Jeziora Turcji są pochodzenia tektonicznego. Poza słonymi jeziorami w Turcji istnieje szereg mniejszych słodkowodnych jezior, występujących w zapadliskach tektonicznych. Największym z nich jest Beysehir o powierzchni 651 km².