Liczba turystów odwiedzających malowniczy region Kapadocji osiągnęła w pierwszych miesiącach tego roku rekordowy poziom.

Kapadocja, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stała się w ostatnich latach popularnym celem podróży dzięki charakterystycznym stożkom wulkanicznym, podziemnym miastom czy lotom balonem.

Liczba odwiedzających wynisoła w styczniu 174 222, w lutym 99 389, w marcu 168 223, a w kwietniu 429 142 – łącznie 870 976.

W ubiegłym roku Kapadocję odwiedziło ponad 4,1 miliona turystów, a najczęściej odwiedznaymi miejscami były skansen Göreme, ruiny Zelve i podziemne miasto Kaymaklı.

– Nasz region ma wyjątkową geografię. Jest to region, który nie ma sobie podobnych na całym świecie. Każdego roku staje się on bardzo popularny wśród zagranicznych turystów – powiedział Mehmet Aktürk, burmistrz dystryktu Ürgüp.

– Wydaje się, że liczba odwiedzających w tym roku przewyższy ubiegły rok – dodał.