Liczba obcokrajowców przybywających do Turcji w okresie do kwietnia wzrosła o prawie jedną trzecią w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według danych Ministerstwa Kultury i Turystyki przyjazdy z zagranicy osiągnęły ponad 9,53 mln w ciągu pierwszych czterech miesięcy, co oznacza wzrost o 27,5% rok do roku.

Dochody z turystyki mają kluczowe znaczenie dla Turcji, ponieważ prezydent Recep Tayyip Erdoğan i jego rząd skupiają się na zmniejszeniu deficytu obrotów bieżących w celu walki z wysoką inflacją.

Zeszłoroczne całkowite odbicie się od skutków pandemii sprawiło, że liczba turystów zbliżyła się do rekordu, generując najwyższe w historii dochody i skłoniła rząd do podniesienia rocznych szacunków dotyczących turystyki.

Przyjazdy w okresie od stycznia do kwietnia były napędzane silnym popytem turystów z Europy, na czele z Niemcami i Wielką Brytanią.